Informační politika Francie
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracovala Lucie Zatloukalová

1. ARCHIER, Edwige; MORET, Yves; RENOULT, Daniel
Le Catalogue Collective de France. Bulletin de Bibliotheques de France [online]. 1998, T. 43, n° 4 [cit. 2004-06-02].
URL: http://www.enssib.fr/bbf/bbf-98-4/06-renoult.pdf
    Článek popisuje vznik Francouzského národního katalogu. Katalog vznikl na základě projetu vyhlášeného vládou už v roce 1989 a spuštěn byl v roce 1999. Autoři článku popisují etapy projektu, jeho architekturu i perspektivu.
2. BÉNARD, Vincent
L'Hyper-République : bâtir l'administration en réseau autour du citoyen [online]. 2003-01-08 [cit. 2004-06-02].
URL: http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/rapdelacoste/hyper-republique.doc
    Tato zpráva se zabývá vznikem a účelností administrativní elektronické sítě. Jsou v ní uvedeny základní teorie, výhody a nevýhody elektronické a papírové komunikace a zavádění nových informačních technologií. Mapuje současný stav ve Francii a částečně i v zahraničí a také výhled do budoucnosti.
3. BOUSQUET, Mireille; LESQUINS, Noémie; WIEGANDT, Caroline
La place de la Bibliotheque nationale de France dans les reseaux nationaux de coopération : bilan et perspectives. Bulletin de Bibliotheques de France [online]. 2003, T. 48, n° 2 [cit. 2004-05-31].
URL: http://www.enssib.fr/bbf/bbf-2003-2/04-bousquet.pdf
    Článek podává základní informace o spolupráci informačních institucí ve Francii. Instituce spolu kooperují na základě smluv o předávání a sdílení informací. Článek uvádí, že se jedná o spolupráci až 73 různě zaměřených institucí, samozřejmě za podpory vlády. Koordinátorem sítě je Národní knihovna.
4. Centre National de la Recherche Scientifique
Contrat d`action pluriannuel CNRS-ETAT 2002-2005 [online]. 2002-03-21 [cit. 2005-01-06].
URL: http://www.cnrs.fr/cw/fr/accu/contratPluri/CAP.htm
5. Comité interministériel pour la société de l'information (Francie)
Politique générale : Extrait du relevé des décisions prises par le CISI (Comité interministériel pour la société de l'information)[online]. 2003 [cit. 2005-01-06].
URL: http://www.recherche.gouv.fr/recherche/politic/cisi/00.htm
    Text představuje obor činnosti mezirezortního výboru CISI (le Comité Interministériel pour la Société de l'Information). CISI je mezirezortní výbor vytvořený vládou pro rozvoj a podporu informační společnosti. CISI je ve Francii vyhlašován pravidelně od roku 1998. V současnosti funguje čtvrtý, který byl vyhlášen premiérem Jean-Pierre Raffarinem v červenci 2003. Tento mezirezortní výbor reprezentuje centrum státní informační politiky Francie.
6. KESSLER, Jack
The French Minitel : Is There Digital Life Outside of the "US ASCII" Internet? A Challenge or Convergence? D-Lib Magazine [online]. December 1995 [cit. 2004-06-02].
URL: http://www.dlib.org/dlib/december95/12kessler.html
    Autor píše o Minitelu ve Francii a jeho způsobech využití v dnešní době. Hned v úvodní části však představuje celou historii Minitelu. Pokračuje přes charakteristiku uživatelů "včera a dnes" až k porovnání Minitelu a Internetu.

7.

RASOLO, Magali
L'institut de l'information scientifique et technique a l'ére de la qualité. Bulletin de Bibliotheques de France [online]. 1998, T. 43, n°1 [cit. 2004-06-02].
URL: http://www.enssib.fr/bbf/bbf-98-1/06-rasolo.pdf

Článek poukazuje na změny v činnosti INIST (Institut de l'Information Scientifique et Technique) v průběhu 90. let. V té době bylo nutné změnit přístup k veřejnosti i řízení INIST. Ze změn vyšel INIST ještě lepší než byl a jeho produkty se rozhodně také zlepšily.

Zpět do Digitální knihovny


© Lucie Zatloukalová, 2004

Zpracováno: 2004-06-02
Aktualizováno: 2005-01-06